Privacy-beleid

T&G respecteert uw privacy en zet zich in om de persoonsgegevens die zij verzamelt te beschermen door passende maatregelen te nemen om de nauwkeurigheid, integriteit en veiligheid van dergelijke informatie te waarborgen en er alleen passende toegang toe te verlenen, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, waaronder (indien van toepassing) de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU GDPR)

Persoonlijke informatie:

 • Informatie die betrekking heeft op levende personen en die kan worden geïdentificeerd uit de gegevens of uit andere informatie die in het bezit is of waarschijnlijk in het bezit zal komen van T&G;
 • Omvat geen gegevens over een vennootschap, een personenvennootschap of een vereniging;
 • Hoeft niet gevoelig of geheim te zijn om bescherming onder dit beleid te vereisen.

In dit Privacybeleid hebben wij uiteengezet welke Persoonsgegevens kunnen worden verzameld voor de levering van onze diensten en op onze Sites of via onze Apps, waarom wij deze verzamelen, hoe deze kunnen worden gebruikt, hoe wij deze beveiligen, met wie wij deze eventueel delen en welke opties u hebt met betrekking tot het bijwerken of ons vragen om uw Persoonsgegevens te verwijderen.

Gegevensbeheer

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens (de “verantwoordelijke”) T&G Global Limited, 1 Clemow Drive, Mt Wellington, Auckland, Nieuw-Zeeland (hierna ook “T&G” genoemd.)

Uw persoonlijke informatie

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt in verband met onze diensten:

 • Stamgegevens: Deze omvatten bijvoorbeeld de voornaam, achternaam, adres (privé en/of zakelijk), geboortedatum van een persoon
 • Communicatiegegevens: Hieronder vallen bijvoorbeeld het telefoonnummer, e-mailadres (privé en/of zakelijk) en adres van een persoon

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij T&G

Art. 6 (1) zin 1 punt a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR): Op grond van deze bepaling is de verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig indien en voor zover u voor een dergelijke verwerking uw toestemming hebt gegeven.

Art. 6 (1) zin 1 punt b) GDPR: Op grond van deze bepaling is de verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig, indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract.

Art. 6 (1) zin 1 punt c) GDPR: Op grond van deze bepaling is de verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig indien deze verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan T&G is onderworpen.

Art. 6 (1) zin 1 punt f) GDPR: Op grond van deze bepaling is de verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig indien deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door de T&G, of door een derde, worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, d.w.z. u zelf.

De doeleinden van de gegevensverwerking bij T&G

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Nieuwsbrief: Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij uw gegevens gebruiken om reclame-e-mails te sturen
 • Prijstrekkingen: Als u deelneemt aan een van onze loterijen, verwerken wij uw gegevens om de winnaars te bepalen en op de hoogte te brengen.
 • Klantenservice: In het kader van onze klantenservice verwerken wij uw gegevens om uw verzoeken te beheren en om onze diensten te verbeteren.
 • Evenementen: Als u een van onze klant- of productevenementen bijwoont, verwerken wij uw persoonsgegevens om de uitnodigingen te beheren.

Hoe wij uw persoonlijke informatie beveiligen

T&G heeft en zal zich inspannen om de juiste technische en organisatorische maatregelen te handhaven om Persoonlijke Informatie te beschermen tegen toevallige of onwettige beschadiging of vernietiging, toevallig verlies, diefstal, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking, toegang of gebruik. Wij streven ernaar een beveiligingsniveau te bieden dat in verhouding staat tot het risico dat wordt gevormd door de aard van de te beschermen Persoonlijke Informatie en het doel of de doelen waarvoor deze wordt verzameld.

Persoonlijke informatie mag alleen worden ingezien door werknemers, contractanten en agenten van T&G op een “need-to-know” basis, voor het doel of de doelen waarvoor de Persoonlijke informatie werd verzameld en alleen ter ondersteuning van legitieme zakelijke doeleinden.

Hoewel wij alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om uw Persoonlijke Informatie en privacy te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de informatie die u ons verstrekt niet garanderen en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, vernietiging of onbedoelde openbaarmaking van uw Persoonlijke Informatie indien onze veiligheidsmaatregelen zijn geschonden.  Overweeg dit wanneer u uw Persoonlijke informatie aan ons ter beschikking stelt.

Met wie wij persoonlijke informatie kunnen delen

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie niet verkopen en de werking van ons bedrijf berust niet op een dergelijke actie. Uw Persoonlijke Informatie kan worden overgedragen aan andere bedrijven binnen T&G’s groep van bedrijven, of andere derde partijen die ons helpen onze diensten aan u te leveren. Deze bedrijven kunnen gevestigd zijn in andere landen en kunnen onderworpen zijn aan andere wetten.

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie niet met derden delen, tenzij een van de volgende voorwaarden of redenen van toepassing is:

 • Wij zullen uw Persoonlijke Informatie niet met derden delen, tenzij een van de volgende voorwaarden of redenen van toepassing is:
 • Voor externe verwerking. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie verstrekken aan andere bedrijven binnen de T&G groep van bedrijven of aan andere vertrouwde zakelijke partners die gegevens voor ons verwerken of diensten namens ons verlenen. Zij zullen alleen gerechtigd zijn de Persoonlijke Informatie te gebruiken in overeenstemming met onze instructies en, te allen tijde, in overeenstemming met alle relevante Data Protection Legislation.
 • Voor wettelijke doeleinden. Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 • Verdere Openbaarmakingen: Wij behouden ons het recht voor om Persoonsgegevens openbaar te maken indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om de wettelijke rechten of het eigendom van T&G, onze Sites of Apps en de gebruikers daarvan te beschermen of te verdedigen; of in een noodgeval om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van onze Site’s of App’s of het algemene publiek te beschermen.

Websites/Apps

Wij respecteren de privacy van al onze online gasten. Onze Sites, Apps en onderliggende infrastructuur herkennen en registreren bepaalde informatie over bezoekers en gebruikers. De aard van de verzamelde informatie kan het volgende omvatten: het type browser dat wordt gebruikt, het type besturingssysteem van uw computer of ander apparaat voor internettoegang, de domeinnaam of het Internet Protocol (“IP”) adres van de internet service provider van de bezoeker/gebruiker, de Site/App pagina’s die door gebruikers worden bezocht, de acties die op deze pagina’s worden ondernomen, en de aard en duur van het gebruik van de Site/App. Bovendien zullen onze Apps alle gegevens die u erin invoert herkennen en registreren.

In het geval dat gebruikers additionele Persoonlijke Informatie verstrekken tijdens hun gebruik van de Site of App (bijvoorbeeld door in te loggen), kan deze Persoonlijke Informatie worden opgeslagen naast de eerder genoemde informatie en alle later verzamelde informatie. Deze informatie (zowel persoonlijk identificeerbare als niet-persoonlijk identificeerbare) kan worden gebruikt voor de doeleinden van het verbeteren van onze Sites en Apps, het verbeteren van onze business, het oplossen van problemen, het ondersteunen van onze klanten/gebruikers en elk ander gebruik dat wij noodzakelijk achten voor de effectieve levering van diensten aan onze eindgebruikers en onze klanten. Het verzamelen van informatie voor deze doeleinden kan worden gefaciliteerd door onze Apps en Sites rechtstreeks of door gebruik te maken van externe diensten van derden (zie dienstverleners hieronder)

Niet-persoonlijke informatie die door onze Sites wordt verzameld tijdens het normale browsen (d.w.z. niet ingelogd) kan worden gebruikt om het verkeer op de Site te helpen analyseren en onze diensten te verbeteren. Wij kunnen dergelijke informatie ook samenvoegen om statistische gegevens te creëren en wij kunnen die informatie (of de niet-geaggregeerde vorm daarvan) delen met potentiële adverteerders, partners, gelieerde ondernemingen en andere derden. Op geen enkel moment hebben wij echter toegang tot persoonlijk identificeerbare feiten in dit proces. Wij verzamelen geen persoonlijk identificeerbare gegevens van bezoekers aan onze Sites of gebruikers van onze Apps, tenzij deze vrijwillig en bewust aan ons worden verstrekt door het gebruik van cookies te accepteren.

Cookies

Naast de hierboven beschreven informatie, maakt onze website gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden van een website die op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine tekstbestanden maken het gebruik van een website of App eenvoudiger door uw wachtwoorden en voorkeuren voor u op te slaan. Cookies kunnen Persoonsgegevens bevatten. Wij kunnen de uit deze cookies verkregen informatie analyseren en vergelijken met door u of een andere partij verstrekte gegevens. Wij kunnen onze analyse en bepaalde niet-persoonlijke informatie verstrekken aan potentiële partners, adverteerders (die deze informatie kunnen gebruiken om advertenties of andere informatie aan te bieden die is afgestemd op uw interesses) of andere derden, maar wij zullen geen persoonlijke informatie bekendmaken, behalve zoals bepaald in dit Privacybeleid.

U hebt de mogelijkheid om te beslissen of u een cookie al dan niet aanvaardt door uw browser zo in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie naar uw harde schijf wordt gestuurd. U kunt een cookie ook handmatig van uw harde schijf verwijderen. Wij wijzen u er echter op dat sommige delen van onze Sites of het gebruik van onze Apps mogelijk niet naar behoren werken of aanzienlijk langzamer zijn wanneer u weigert een cookie te accepteren of ervoor kiest uw cookie-instellingen uit te schakelen.

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS (DEZE TEKST WORDT AANGEBODEN DOOR GOOGLE, INC)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Nadere informatie is te vinden op: www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (general information on Google Analytics and data protection).

GOOGLE ADWORDS/DUBBEL KLIKKEN

De door ons getoonde reclame is gebaseerd op de belangstelling voor producten die onze klanten eerder hebben getoond. Wij registreren informatie over het surfgedrag van onze klanten om hen op interesses gebaseerde onlinereclame te kunnen aanbieden. Daartoe worden cookies opgeslagen op de computer van de betreffende gebruiker; deze bevatten een meercijferig identificatienummer. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw surfgedrag wordt geanalyseerd, kunt u uw browser zo instellen dat er geen analysecookies worden geplaatst. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Het zoekmachineprogramma Google AdWords van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google) maakt de systematische weergave op onze website mogelijk van reclame die is gebaseerd op Google-zoektermen. Hiervoor plaatst Google een cookie in de browser van de gebruiker zodra er op een advertentie in het zoek- of advertentienetwerk van Google wordt geklikt.

GEBRUIK VAN DE “FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE SERVICE” OP BASIS VAN FACEBOOKPIXELS

Onze website maakt gebruik van de zogenaamde Facebook-pixel die is aangemaakt door het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u in de EU woont, door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). Dit hulpmiddel dient om gebruikers van onze website tijdens hun bezoeken aan Facebook advertenties (“Face-book ads”) voor te leggen die aansluiten bij hun interesses. Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de interesses van de respectieve gebruikers en dus niet als hinderlijk worden ervaren. Wij gebruiken de Facebook-pixel ook om bij te houden hoeveel gebruikers op onze Facebook-advertenties klikken. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van die advertenties te beoordelen, wat nuttig is voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De Facebook pixel wordt door Facebook geactiveerd zodra u onze website opent. Het kan zogenaamde cookies op uw computer opslaan. Als u na het bezoek aan onze website inlogt bij Facebook, of Facebook bezoekt terwijl u nog ingelogd bent, dan wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-account. Uit de over u geregistreerde gegevens kunnen wij op geen enkele wijze conclusies trekken omtrent uw identiteit als gebruiker. Het verzamelen en verwerken van de gegevens door Facebook gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van het gegevensbeleid van Facebook. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.facebook.com/about/privacy. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de registratie van gegevens door de Facebook-pixel en tegen het gebruik van uw gegevens voor de presentatie van Facebook-advertenties. Ga hiervoor naar de pagina die Facebook speciaal voor dit doel heeft ingericht (zie daar de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties), terwijl u nog bent ingelogd bij Facebook: https://www.facebook.com/settings. De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze worden overgenomen voor alle apparaten, zowel desktopcomputers als mobiele apparaten.

Andere websites

Onze Sites en Apps kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden gecontroleerd of onderhouden door T&G. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van deze andere websites. Wij raden u aan om op te letten wanneer u onze Sites verlaat of van onze App naar een website van een derde partij gaat en om de privacy verklaringen van dergelijke andere websites te lezen voordat u Persoonlijke Informatie verstrekt. Daarnaast kunnen onze Sites en Apps linken naar websites die eigendom zijn van of beheerd worden door dochterondernemingen of bedrijven die gelieerd zijn aan T&G (“Gelieerde Sites”). Houdt u er rekening mee dat de Gelieerde Sites ook onderworpen kunnen zijn aan de gebruiksvoorwaarden en het beleid die op die sites zijn geplaatst.

Overdracht van activa

Naarmate onze activiteiten zich verder ontwikkelen, kunnen wij activa verkopen of aankopen. Indien een andere entiteit ons of al onze activa of een aanzienlijk deel daarvan overneemt, kunnen persoonlijke informatie, niet-persoonlijke informatie en alle andere informatie die wij hebben verzameld over de gebruikers van onze Sites en Apps aan een dergelijke entiteit worden overgedragen als een van de overgedragen activa. Ook kan, indien een faillissements- of reorganisatieprocedure door of tegen ons wordt aangespannen, al deze informatie worden beschouwd als een actief van ons en als zodanig worden verkocht of overgedragen aan derden.

Overbrenging naar derde landen

Derde landen zijn landen buiten de Europese Economische Ruimte. De Europese Economische Ruimte omvat alle landen van de Europese Unie, alsmede de landen van de zogenaamde Europese Vrijhandelsassociatie, te weten Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Als u gebruik maakt van onze diensten, geven wij uw persoonsgegevens door aan T&G Global Limited in Nieuw-Zeeland. De doorgifte van uw gegevens naar een derde land is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Als er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat voor het betreffende derde land, dan vindt de doorgifte aan dat derde land plaats met inachtneming van passende waarborgen conform Art. 46 (2) GDPR. U kunt kopieën van de voornoemde waarborgen opvragen bij T&G (zie “Contact”).

Opslagduur/criteria voor opslagduur

T&G bewaart uw persoonsgegevens totdat deze niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt. Wanneer T&G wettelijk verplicht is persoonsgegevens te bewaren, bewaart zij deze gedurende de bij wet bepaalde bewaringstermijn.

Uw rechten

RECHTEN UIT HOOFDE VAN ART. 15 – 18, 20 GDPR

U hebt het recht om, met redelijke tussenpozen, informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen (Art. 15 GDPR). De informatie waarop u recht heeft, omvat informatie over het feit of T&G al dan niet persoonsgegevens over u heeft opgeslagen, over de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en over de doeleinden van de verwerking. Op verzoek zal T&G u een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt. U hebt ook het recht om van T&G de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben (Art. 16 GDPR). Bovendien hebt u het recht om van T&G het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen (Art. 17 GDPR). Wij zijn verplicht om persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te wissen, onder meer als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, als u de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt, en als de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken (art. 18 GDPR). Het gaat onder meer om omstandigheden waarin u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en wij deze juistheid vervolgens moeten verifiëren. In dergelijke gevallen moeten wij afzien van verdere verwerking van uw persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, totdat de zaak is opgehelderd. Indien u ervoor kiest om over te stappen naar een ander autoverhuurbedrijf, hebt u het recht om ofwel de gegevens die u ons op basis van uw toestemming of op basis van een contractuele overeenkomst met ons hebt verstrekt, in een machineleesbaar formaat te ontvangen, ofwel deze gegevens door ons, eveneens in een machineleesbaar formaat, te laten doorgeven aan een derde partij van uw keuze (Recht op gegevensoverdraagbaarheid, Art. 20 GDPR).

RECHT VAN VERZET OVEREENKOMSTIG ART. 21 GDPR

Indien de verwerking van uw gegevens door T&G noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen (art. 6 (1) zin 1 punt e) GDPR) of indien het noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van T&G, dan hebt u het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. T&G zal de verwerking dan beëindigen, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor een dergelijke verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de gronden voor beëindiging van de verwerking. U kunt te allen tijde en zonder beperking bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van directe reclame.

RECHT OM TOESTEMMING OP ELK MOMENT IN TE TREKKEN

Indien de gegevensverwerking bij T&G is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om de door u verleende toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking tussen het moment waarop de toestemming werd verleend en het moment waarop deze werd ingetrokken, onverlet.

RECHT OM TE KLAGEN

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.

Contact Informatie

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons Privacybeleid, of indien u de Persoonlijke Informatie die u ons hebt verstrekt wenst te herzien, aan te passen of te verwijderen, of indien u de toestemming die u ons hebt gegeven met betrekking tot het gebruik van uw Persoonlijke Informatie wenst te wijzigen, kunt u contact met ons opnemen.