มาสนุกกันนะ

รู้หรือไมว่า

เรามาจากครอบครัวของ rose

ใช้เวลาในการปลูกประมาน 26 สัปดาห์นะ
จากลูกเล็กและเติบโตเป็นลูกใหญ่ให้เก็บจากต้นกัน..

รู้ไหมว่า..แอปเปิ้ล JAZZ ต้องใช้เวลาเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่
กว่าจะได้แอปเปิ้ลแสนอร่อย ต้องใช้เวลานานถึง 4-5 ปีเลย

แอปเปิ้ลมีมากกว่า 7,500 สายพันธุ์ ที่ถูกปลูกอยู่ทั่วโลก

ต้นแอปเปิ้ลถูกปลูกมากกว่าผลไม้ชนิดอื่น